Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

CÔNG TY TNHH VIETYES
Địa chỉ: Số 76, Đường Kinh Dương Vương , Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 76, Kinh Duong Vuong Street, Ward 13, District 6, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315203490

Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2018

CÔNG TY TNHH COVIKO
Địa chỉ: Lầu 2, Nam Việt Building, Số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 2, Nam Viet Building, No 261 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315178519

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2018