Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cung ứng lao động tạm thời

Công Ty TNHH Ninh Thành Đạt
Địa chỉ: Nhà ông Trần Trọng Thành, tiểu khu 2, tổ dân phố Hưng Nhân, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Mã số thuế:

3002110243

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 09-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp