Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cung ứng lao động tạm thời

CÔNG TY TNHH NGỌC THẠCH - HT
Địa chỉ: Tại nhà bà Đặng Thị Hạnh, thôn Tiến Thắng, Xã Kỳ Ninh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế:

3002039110

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 28/09/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp