Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

CÔNG TY TNHH KIM HƯƠNG PHÁT
Địa chỉ: Số 131/9C Lê Lợi, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: No 131/9c Le Loi, Tan Tai Ward, Phan Rang-thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500624652

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 05/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp