Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cơ sở lưu trú khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỖ MẠNH CƯỜNG
Địa chỉ: Thửa đất số 793, tờ bản đồ số 13, khu phố ông Đông, PhườngTân Hiệp , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 793, To Ban Do So 13, Ong Dong Quarter, Phuongtan Hiep, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702677969

Bình Dương

Ngày thành lập: 27/06/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Thửa đất số 494, tờ bản đồ số 13, khu phố ông Đông, PhườngTân Hiệp , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 494, To Ban Do So 13, Ong Dong Quarter, Phuongtan Hiep, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702624854

Bình Dương

Ngày thành lập: 13/12/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ HẢI
Địa chỉ: Thửa đất số 478, Tờ bản đồ số 11, ấp 2, Xã Hội Nghĩa , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 478, To Ban Do So 11, Hamlet 2, Hoi Nghia Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702614341

Bình Dương

Ngày thành lập: 09/11/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ HOA NGUYỄN
Địa chỉ: Thửa đất số 1022, Tờ bản đồ số 11, Khu phố Vĩnh Phước, PhườngThái Hòa , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 1022, To Ban Do So 11, Vinh Phuoc Quarter, Phuongthai Hoa, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702613549

Bình Dương

Ngày thành lập: 09/11/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĂN CHỈNH
Địa chỉ: Thửa đất số 232, tờ bản đồ số 6, ấp Phú Trung, Xã Phú Chánh , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 232, To Ban Do So 6, Phu Trung Hamlet, Phu Chanh Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702572324

Bình Dương

Ngày thành lập: 15/06/2017

1 2 3 4 5 Tiếp