Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

Công Ty TNHH Mtv Tuấn Tú
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Nga, tổ dân phố Đông Trinh - Phường Kỳ Trinh - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Mã số thuế:

3001930109

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 28-07-2015

Công Ty TNHH Minh Long Ht
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Danh Ngọc, tổ dân phố Hợp Tiến - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Mã số thuế:

3001886643

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 16-01-2015

Công Ty TNHH Thành Đồng Kỳ Anh
Địa chỉ: (Hiệu chỉnh) Tại nhà ông Đinh Xuân Thành, tổ dân phố Hoành N - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Mã số thuế:

3001802026

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 26-11-2014

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp