Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

Giang Tân Hữu
Địa chỉ: 61B Kinh Dương Vương Phường 12 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh
Address: 61b Kinh Duong Vuong Phuong 12, District 6, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0309244308

Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-07-2009

Phạm Thành Kiết
Địa chỉ: 26F Lý Chiêu Hoàng Phường 10 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh
Address: 26f Ly Chieu Hoang Phuong 10, District 6, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0309234525

Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-07-2009