Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Chế biến và bảo quản nước mắm

Công Ty TNHH Thảo Sanh
Địa chỉ: Cụm CN Thanh Liêm, thôn Thanh Liêm - Xã Nhơn An - Thị Xã An Nhơn - Bình Định
Mã số thuế:

4101199318

Bình Định

Ngày thành lập: 31-03-2011