Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Chăn nuôi gia cầm khác

Công Ty TNHH Quang Minh Huy
Địa chỉ: Số nhà 080, Phố Lý Tự Trọng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế:

4800898421

Cao Bằng

Ngày thành lập: 29-12-2016