Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

Hợp tác xã Quyết Tiến
Địa chỉ: số nhà 4A tổ 3 khu 3C - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
Mã số thuế:

5701781079

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 21-10-2015

Bùi Thị Thảo
Địa chỉ: tổ 2 khu 3C - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
Mã số thuế:

5701751902

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 09-04-2015