Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMI
Địa chỉ: Tòa nhà Saigon Bank, 83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: Saigon Bank Building, 83 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315355246

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CẠNH GIAI
Địa chỉ: Số 513, Tân Đức Star, Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 1, KCN Tâ, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 513, Tan Duc Star, Khu Dan Cu Tan Duc Giai Doan 1, Ta Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Mã số thuế:

1101885304

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp