Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Hải Tình
Địa chỉ: Nhà bà Tình, thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Tinh, Tay Thuong Liet Hamlet, Dong Tan Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Mã số thuế:

1001151010

Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-09-2018

Công Ty TNHH Song Anh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Tài, số 2, đường Siêu Hải, khối 14, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Address: Nha Ong Phan Van Tai, No 2, Sieu Hai Street, Khoi 14, Cua Nam Ward, Vinh City, Nghe An Province
Mã số thuế:

2901949238

Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

Ngày thành lập: 07-09-2018