Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Gia Lượng
Địa chỉ: Số 42, đường Bạch Đằng, phố Vạn Lợi, Phường Quảng Tiến , Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 42, Bach Dang Street, Van Loi Street, Quang Tien Ward, Sam Son City, Thanh Hoa Province
Mã số thuế:

2802568143

Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-10-2018

Công Ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Long
Địa chỉ: Thửa đất số 244, tờ bản đồ số 9, phu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 244, To Ban Do So 9, Phu An Loi Street, Hoa Loi Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702709956

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-10-2018