Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÒA MỸ
Địa chỉ: Lưu Hiền Hòa, Xã Phong Mỹ , Huyện Phong Điền , Thừa Thiên - Huế
Address: Luu Hien Hoa, Phong My Commune, Huyen Phong Dien, Thua Thien, Hue Province
Mã số thuế:

3301636796

Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 12/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp