Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

CÔNG TY TNHH NAM PHÚC PRO-TECH
Địa chỉ: Số 57/60/5 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Long, PhườngTân Đông Hiệp , TX Dĩ An , Bình Dương
Address: No 57/60/5 Nguyen Thi Minh Khai, Tan Long Quarter, Phuongtan Dong Hiep, Di An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702722097

Bình Dương

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH MINH NHÂM
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Kim Trọng ,Khối 4, Xã Đậu Liêu , Thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh
Address: Nha Ong Pham Kim Trong, Khoi 4, Dau Lieu Commune, Hong Linh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3002121830

Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT THĂNG
Địa chỉ: Số 9/7 khu phố Bình Hòa 2, Phường Tân Phước Khánh , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: No 9/7 Binh Hoa 2 Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702721600

Bình Dương

Ngày thành lập: 20/11/2018