Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn giày dép

Trương Minh Thuấn
Địa chỉ: Lô số 14, đường số 2 chợ phường VII, khu vực 1 - Tp Vị Thanh - Hậu Giang
Address: Lo So 14, 2 Cho Phuong Vii Street, Khu Vuc 1, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Mã số thuế:

6300254775

Hậu Giang

Ngày thành lập: 23-12-2014

Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: ô số 3 dãy sau mặt đường chợ Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
Address: O So 3 Day Sau Mat Duong Cho Mong Duong, Cam Pha City, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5701736245

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 27-10-2014

Chi Nhánh Cty TNHH Phạm Gia Huy
Địa chỉ: A5 # Trệt TTTM An Đông 34-36 An Dương Vương Phường 05 - Phường 09 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh
Address: A5 # Tret Tttm An Dong 34, 36 An Duong Vuong Phuong 05, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0303608710-001

Quận 5, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2012