Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cộng Hòa- Huyện Vụ Bản- Nam Định

Công Ty TNHH Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Thiện Vịnh, Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
Address: Thien Vinh Hamlet, Cong Hoa Commune, Vu Ban District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Nam Định

Ngày thành lập: 09-06-2017

Trung tâm y tế huyện Vụ Bản
Địa chỉ: Thôn Thiệu Vịnh - Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định
Address: Thieu Vinh Hamlet, Cong Hoa Commune, Vu Ban District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Nam Định

Ngày thành lập: 28-05-2012

Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Nam
Địa chỉ: Đường Trục xã - Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản - Nam Định
Address: Truc Xa Street, Cong Hoa Commune, Vu Ban District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Nam Định

Ngày thành lập: 12-05-2003