Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Thắng- Huyện Nghĩa Hưng- Nam Định

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Thủy Hải Sản Tiến Thành
Địa chỉ: Xóm 10 - Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Address: Hamlet 10, Nghia Thang Commune, Nghia Hung District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Ngày thành lập: 15-06-2015

Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Thắng
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Address: Nghia Thang Commune, Nghia Hung District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Ngày thành lập: 09-09-2009

công ty TNHH Anh Quốc
Địa chỉ: Đội 1 - xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Address: Hamlet 1, Nghia Thang Commune, Nghia Hung District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Ngày thành lập: 31-08-2007