Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đầu Tư Abc

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Mã số thuế 0601131014
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đầu Tư Abc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lâm Thái Hương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giáo Dục Và Đầu Tư Abc

Doanh nghiệp tại Nam Định