Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Trường Hưng

Ngày thành lập: 06-01-2017

Địa chỉ: Số nhà 589 đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế 0601130483
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Trường Hưng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Lan Anh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Xăng Dầu Trường Hưng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính