Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Whale Việt Nam

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: 253C đường Minh Khai, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Mã số thuế 0601131293
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Whale Việt Nam
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Thanh Tùng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Whale Việt Nam

Doanh nghiệp tại Nam Định