Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Chính Vui

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Mã số thuế 0601130490
Tên v.tắt/giao dịch Chinh Vui Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thanh Chính

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chính Vui

Doanh nghiệp tại Nam Định