Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Chính- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Đại Đức
Địa chỉ: Xóm 1 - Xã Hải Chính - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 1, Hai Chinh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 25-07-2007

Trường THCS Hải Chính
Địa chỉ: Xã Hải Chính - Xã Hải Chính - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Chinh Commune, Hai Chinh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 17-04-2007

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Phong
Địa chỉ: Xóm Tây Sơn - Xã Hải Chính - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Tay Son Hamlet, Hai Chinh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 01-09-2003