Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Ngô Đồng- Huyện Giao Thủy- Nam Định

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Chế Biến Khoáng Sản Tiến Đạt
Địa chỉ: Tổ dân phố 5B, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
Address: To Dan 5b Street, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 02-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp