Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Hưng- Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHÚC TÂM
Địa chỉ: Thửa đất số 558 tờ bản đồ số 8, ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Thua Dat So 558 To Ban Do So 8, Ca Rung Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG - NỮ TRANG VĨNH NGHI JEWELRY
Địa chỉ: Lô số 8 Khu C2, Cụm Dân cư Bàu Sậy, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Lo So 8 Khu C2, Cum Dan Cu Bau Say, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 31/08/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH DANH
Địa chỉ: Số 32 -34 -36, Đường Bình Thành Thôn B, Khu Phố 1, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 32 -34 -36, Binh Thanh Thon B Street, Quarter 1, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26/07/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỨC TÍN
Địa chỉ: Thửa số 1059, 1060, Đường Võ Duy Dương, Khu phố Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Thua So 1059, 1060, Vo Duy Duong Street, Rach Bui Quarter, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 18/04/2018

CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG NGỌC ANH
Địa chỉ: 21 Nguyễn Hữu Huân, khu phố 1, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: 21 Nguyen Huu Huan, Quarter 1, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 11/01/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp