Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: 78D âp 1, Xã Mỹ Phú , Huyện Thủ Thừa , Long An

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 1101897571
Tên v.tắt/giao dịch TMS COMPANY
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thủ Thừa
Người đại diện Lê Quang Binh
Địa chỉ N.Đ.diện 78D âp 1, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Long An

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính