Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Tân Hưng

Ngày thành lập: 30-03-2016

Địa chỉ: Thị Trấn - Thị trấn Tân Hưng - Huyện Tân Hưng - Long An

Ngành nghề chính: Trồng cây hồ tiêu

Mã số thuế 1101817086
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tân Hưng
Người đại diện Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Tân
Địa chỉ N.Đ.diện Thị Trấn-Thị trấn Tân Hưng-Huyện Tân Hưng-Long An
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu
Điện thoại 0723861041

Ngành Đ.ký kinh doanh của Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Tân Hưng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính