Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THE THIRD LEAF

Ngày thành lập: 18/04/2018

Địa chỉ: Số 654, ấp Nhơn Thuận, Xã Nhơn Thạnh Trung , Thành phố Tân An , Long An

Ngành nghề chính: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Mã số thuế 1101880289
Tên v.tắt/giao dịch T.3.L. CO., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Tân An
Người đại diện Ngô Khương Duy
Địa chỉ N.Đ.diện Số 45 Đinh Viết Cừu, ấp Bình Đông 3, Phường 3, Thành phố Tân An, Long An

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính