Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Tâm- Thành phố Tân An- Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG GROUP
Địa chỉ: Số 291, đường số 5, ấp 2, Xã Bình Tâm , Thành phố Tân An , Long An
Address: No 291, Street No 5, Hamlet 2, Binh Tam Commune, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU WANG GUOQUN- VƯƠNG TRANG
Địa chỉ: 97A, ấp 2, Xã Bình Tâm , Thành phố Tân An , Long An
Address: 97a, Hamlet 2, Binh Tam Commune, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 15/10/2018

CÔNG TY TNHH QUỐC ANH HƯNG
Địa chỉ: 208 ấp 1, Xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, Long An
Address: 208 Hamlet 1, Binh Tam Commune, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 01/09/2016

Công Ty TNHH Mùa Gặt Vàng La
Địa chỉ: 335 ấp 4 - Xã Bình Tâm - Thành phố Tân An - Long An
Address: 335 Hamlet 4, Binh Tam Commune, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 10-08-2015

1 2 3 4 Tiếp