Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Huệ- Long An

Công Ty TNHH Ihoa Ecofarm
Địa chỉ: ấp 1, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An
Address: Hamlet 1, Binh Thanh Commune, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 02-11-2018

CÔNG TY TNHH MATERIAL COLOGNE VISCOSE
Địa chỉ: Số 638, ấp An Hòa, Xã Bình Hòa Bắc , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 638, An Hoa Hamlet, Binh Hoa Bac Commune, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bình Hòa Bắc, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 15/06/2018

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT ĐỨC HÒA
Địa chỉ: Số 274, đường 838, ấp 2, Xã Mỹ Quý Tây , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 274, Street 838, Hamlet 2, My Quy Tay Commune, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 11/06/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư At Farm
Địa chỉ: Thửa 146, tờ bản đồ số 9, Ấp 1 , Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An
Address: Thua 146, To Ban Do So 9, Hamlet 1, My Thanh Bac Commune, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi gia cầm (Poultry farming)

Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 28-05-2018

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SONG SƠN
Địa chỉ: 400 ấp 1, Xã Mỹ Quý Tây , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: 400 Hamlet 1, My Quy Tay Commune, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 21/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp