Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Mỹ- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HƯNG SABAH
Địa chỉ: Thửa đất số 109, 117, 170 tờ bản đồ số 41 thuộc ấp Lập Điền, Xã Tân Mỹ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 109, 117, 170 To Ban Do So 41 Thuoc Ap Lap Dien, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 22/10/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHƯỢNG TÂN MỸ
Địa chỉ: Số 208, ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 208, Chanh Hoi Hamlet, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 31/08/2018

CÔNG TY TNHH LINH CHÍ PHÁT L.A
Địa chỉ: Số 314, ấp Rừng Dầu, Xã Tân Mỹ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 314, Rung Dau Hamlet, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 31/08/2018

CÔNG TY TNHH THANH LÂM HẢI
Địa chỉ: 493 ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 493 Chanh Hoi Hamlet, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/06/2018

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH LONG AN
Địa chỉ: Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 36, ấp Chánh, Xã Tân Mỹ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 65, To Ban Do So 36, Chanh Hamlet, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/03/2018

CÔNG TY TNHH TOÀN TOÀN PHÚ
Địa chỉ: Số 73, ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 73, Chanh Hoi Hamlet, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải không độc hại (Collecting harmless waste)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 16/10/2017

CÔNG TY TNHH THANH TUẤN LINH
Địa chỉ: Số 199 ấp Bến Long, Xã Tân Mỹ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 199 Ben Long Hamlet, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/06/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HUỲNH QUẾ ANH
Địa chỉ: 390 ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: 390 Chanh Hoi Hamlet, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/10/2016

1 2 3 4 Tiếp