Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGÔ PHÚC

Ngày thành lập: 09/01/2017

Địa chỉ: ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Long An

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 0313198446-001
Tên v.tắt/giao dịch BRANCH NGO PHUC CO., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà
Người đại diện Nguyễn Phúc Bảo Hoàng
Địa chỉ N.Đ.diện ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Các loại thuế
  • Môn bài
  • Điện thoại 086685 9052

    Ngành Đ.ký kinh doanh của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGÔ PHÚC

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính