Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Hạnh Bắc- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH GIA MINH MOTOR
Địa chỉ: 25 Tập Đoàn 21 ấp Rừng Dầu, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 25 Tap Doan 21 Ap Rung Dau, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (Maintenance and repair of motors and motorcycles)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HẠ GROUP
Địa chỉ: Lô C07, Đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lo C07, Street No 2, Cum Cong Nghiep Duc Thuan, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ ĐẤT CÁT TƯỜNG
Địa chỉ: ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Rung Sen Hamlet, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/12/2018

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH CẦU NHỎ
Địa chỉ: Khu lô 2, tỉnh lộ 9, ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Khu Lo 2, Tinh Lo 9, Tram Lac Hamlet, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN QUỐC DŨNG II
Địa chỉ: Lô LF15 đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lo Lf15 Duong So 2, Xuyen A Industrial Zone, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Producing barrels, tanks and metal containers)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/09/2018

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT SUN
Địa chỉ: Lô LL4, đường số 3, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lo Ll4, Street No 3, Xuyen A Industrial Zone, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/06/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÙNG VINH PHÁT
Địa chỉ: Tỉnh lộ 9, ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Tinh Lo 9, Tram Lac Hamlet, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 18/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp