Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lộc Giang- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH AN CAO PHI
Địa chỉ: Số 319 ấp Lộc Hòa, Xã Lộc Giang , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 319 Loc Hoa Hamlet, Loc Giang Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 22/10/2018

Công Ty TNHH Xnk Gia Dụng Duy Thiên
Địa chỉ: Nhà số 1, Ấp Lộc An , Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: No 1, Loc An Hamlet, Loc Giang Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 22-01-2018

CÔNG TY TNHH PHÚC KHÁNH NÔNG
Địa chỉ: 271 ấp Lộc An, Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: 271 Loc An Hamlet, Loc Giang Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/04/2017

Công Ty TNHH Nam Minh Long An
Địa chỉ: Số 377, Tỉnh lộ 824, ấp Lộc Bình - Xã Lộc Giang - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: No 377, Tinh Lo 824, Loc Binh Hamlet, Loc Giang Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14-05-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Sản Xuất Và Dịch Vụ Quốc Khánh
Địa chỉ: ấp Lộc Thạnh - Xã Lộc Giang - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: Loc Thanh Hamlet, Loc Giang Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25-06-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hiệp Bình Long An
Địa chỉ: Số 270, ấp Lộc Chánh - Xã Lộc Giang - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: No 270, Loc Chanh Hamlet, Loc Giang Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27-12-2013

1 2 3 4 Tiếp