Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Khánh Đông- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH LAND
Địa chỉ: Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 16, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 309, To Ban Do So 16, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 31/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ LỤC LỰC
Địa chỉ: 868 Tỉnh lộ 835, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 868 Tinh Lo 835, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/09/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - ĐỊA ỐC PHÁT PHÚ THIÊN
Địa chỉ: Số 636 ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 636 Binh Loi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/08/2018

Công Ty TNHH Mtv Thái Dương La
Địa chỉ: 344 Ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 344 Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05-07-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HUY HOÀNG
Địa chỉ: Số nhà 76 ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 76 Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/03/2018

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TÂM THÀNH AN
Địa chỉ: Thửa đất số 495, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 495, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/01/2018

CÔNG TY TNHH DỆT KIM AAH
Địa chỉ: Thửa đất số 397, 398, 399 ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: Thua Dat So 397, 398, 399 Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/05/2017

CÔNG TY TNHH THANH TUẤN LA
Địa chỉ: 515 ấp Thôi Môi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: 515 Thoi Moi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 12/12/2016

1 2 3 4 Tiếp