Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Lập Hạ- Huyện Đức Hòa- Long An

Công Ty TNHH Sơn Kenny
Địa chỉ: Lô F Khu công nghiệp Đức Hòa III- Việt Hóa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 17-08-2017