Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Lập Hạ- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH GAP AGRO
Địa chỉ: Lô F15-1 Đường số 3, KCN Đức Hòa 3 - Hồng Đạt, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp