Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ NHIỆT VẠN TIẾN

Ngày thành lập: 10/01/2017

Địa chỉ: ấp 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 1101840790
Tên v.tắt/giao dịch CTY TNHH KT CK Nhiệt Vạn Tiến
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà
Người đại diện Phạm Quang Trung
Địa chỉ N.Đ.diện ấp 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Điện thoại 0908792987

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính