Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ NHIỆT VẠN TIẾN

Ngày thành lập: 10/01/2017

Địa chỉ: ấp 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 1101840790
Tên v.tắt/giao dịch CTY TNHH KT CK Nhiệt Vạn Tiến
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà
Người đại diện Phạm Quang Trung
Địa chỉ N.Đ.diện ấp 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Các loại thuế
 • Giá trị gia tăng
 • Thu nhập doanh nghiệp
 • Thu nhập cá nhân
 • Môn bài
 • Điện thoại 0908792987

  Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

  CÔNG TY TNHH JIA TONG
  Địa chỉ: Thưa đât sô 773, Tơ ban đô sô 52, Khu 8, Phường Uyên Hưng , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
  Mã số thuế:

  3702656302

  Bình Dương

  Ngày thành lập: 18/04/2018

  CÔNG TY TNHH SAN XUÂT KIM HAI
  Địa chỉ: Thưa đât sô 339, Tơ ban đô sô 13, Khu Phô Khanh HôÊ, Phường Tân Phước Khánh , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
  Mã số thuế:

  3702652509

  Bình Dương

  Ngày thành lập: 05/04/2018