Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Hoà Đông- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ VÀ VẬN CHUYỂN HOÀNG HUY ĐẠT
Địa chỉ: Số 439 ấp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 439 Ap 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 09/10/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ PHONG ĐẠI LỢI
Địa chỉ: 553A Tổ 4, ấp 1, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 553a To 4, Hamlet 1, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/08/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ THÀNH LÊ VN
Địa chỉ: Thửa đất số 341, ấp 1, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 341, Hamlet 1, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/08/2018

CÔNG TY TNHH TUYẾT NGÂN CHÂU
Địa chỉ: Số 168, ấp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 168, Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp