Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Đức Hòa- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH ẮC QUY NUMBER ONE
Địa chỉ: 125 Khu vực 2, Thị trấn Đức Hòa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 125 Khu Vuc 2, Duc Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TAMMY
Địa chỉ: 125B, Khu Vực 2, Thị trấn Đức Hòa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 125b, Khu Vuc 2, Duc Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/06/2018

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NGỌC ANH
Địa chỉ: Số 214A/1/2, Khu phố 1, Thị trấn Đức Hòa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 214a/1/2, Quarter 1, Duc Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/01/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp