Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- Long An

Công Ty TNHH Mtv Tmdv Châu Thành
Địa chỉ: 68B Trần Văn Giàu, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Address: 68b Tran Van Giau, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 16-11-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ GIA HUY PHÁT
Địa chỉ: Số 52/5 ấp 5, Xã Phước Tân Hưng , Huyện Châu Thành , Long An
Address: No 52/5 Hamlet 5, Phuoc Tan Hung Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG U.S
Địa chỉ: 4/5 ấp Kỳ Châu, Xã Bình Quới , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 4/5 Ky Chau Hamlet, Binh Quoi Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THANH LONG AN VIỆT
Địa chỉ: ấp Phú Xuân 1, Xã Phú Ngãi Trị , Huyện Châu Thành , Long An
Address: Phu Xuan 1 Hamlet, Phu Ngai Tri Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 04/09/2018

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HẠNH CHÂU
Địa chỉ: 322/1 ấp Bình Xuyên, Xã Bình Quới , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 322/1 Binh Xuyen Hamlet, Binh Quoi Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 13/06/2018

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN LONG L.A
Địa chỉ: Số 46 ấp ái Ngãi, Xã Phú Ngãi Trị , Huyện Châu Thành , Long An
Address: No 46 Ai Ngai Hamlet, Phu Ngai Tri Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 28/05/2018

CÔNG TY TNHH MẠNG NGỌC
Địa chỉ: 133/7 ấp 7, Xã Phước Tân Hưng , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 133/7 Hamlet 7, Phuoc Tan Hung Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình công ích (Construction of public works)

Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 05/04/2018

CÔNG TY TNHH MTV THĂNG LONG U.S
Địa chỉ: Thửa đất số 237, tờ bản đồ số 21, ấp Cần Ván, Xã An Lục Long , Huyện Châu Thành , Long An
Address: Thua Dat So 237, To Ban Do So 21, Can Van Hamlet, An Luc Long Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 30/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp