Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Vân- Huyện Cần Đước- Long An

Công Ty Cổ Phẩn Vạn Xuân
Địa chỉ: Số 76, khu 13, ấp 5 - Xã Phước Vân - Huyện Cần Đước - Long An
Address: No 76, Khu 13, Hamlet 5, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 18-07-2008

Công Ty TNHH Việt Dương
Địa chỉ: Số 13-15, đường số 1B, phường Bình Trị Đông - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
Address: No 13-15, 1b Street, Binh Tri Dong Ward, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 20-07-2016

Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Duy
Địa chỉ: 133A, ấp 2, Khu phố 3 - Xã Phước Vân - Huyện Cần Đước - Long An
Address: 133a, Hamlet 2, Quarter 3, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 23-12-2011