Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CTy Mậu Dịch KT Đối Ngoại Hà Khẩu-Thầu XD Công Trình Thủy Điện Suối Chăn 2

Ngày thành lập: 07-10-2014

Địa chỉ: Võ Lao - Huyện Văn Bàn - Lào Cai

Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

Mã số thuế 5300680281
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện -
Cách tính thuế Khấu trừ

Ngành Đ.ký kinh doanh của CTy Mậu Dịch KT Đối Ngoại Hà Khẩu-Thầu XD Công Trình Thủy Điện Suối Chăn 2

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính