Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Văn Bàn- Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU YẾN DOANH
Địa chỉ: Nhà bà Vũ Thị Thu, Thôn 3 Minh Hạ, Xã Minh Lương , Huyện Văn Bàn , Lào Cai
Address: Nha Ba Vu Thi Thu, 3 Minh Ha Hamlet, Minh Luong Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV XNK NÔNG SẢN TÂN AN
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Cầu Thỉn, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
Address: Nha Ong Nguyen Van Thanh, Cau Thin Hamlet, Tan Thuong Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 09/08/2018

CÔNG TY CP SIMACAI
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Bội, Thôn 9, Xã Hoà Mạc, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
Address: Nha Ba Nguyen Thi Boi, Hamlet 9, Hoa Mac Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Hòa Mạc, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 08/08/2018

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NẬM MẢ
Địa chỉ: Tại nhà ông Vi XuânTế - Thôn Nậm Mả, Xã Nậm Mả , Huyện Văn Bàn , Lào Cai
Address: Tai Nha Ong Vi Xuante - Thon Nam Ma, Nam Ma Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 11/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp