Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty CP Du Lịch Quốc Tế Sa Pa Xanh

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Lô 02, C2 đường Soi Tiền, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 5300724316
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty CP Du Lịch Quốc Tế Sa Pa Xanh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lưu Văn Sáu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính