Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Cđt

Ngày thành lập: 21-11-2017

Địa chỉ: Lô 32, Khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: Lo 32, Khu Tieu Thu Cong Nghiep Bac Duyen Hai, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Support services for mining and other ores)

Mã số thuế 5300735082
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Cđt
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Hồng Điệp

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Cđt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính