Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Tổng Hợp Linh Thư

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Nhà bà Cư bản Mỏ Đá , Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
Mã số thuế 5300724595
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Tổng Hợp Linh Thư
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Cư

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thương Mại Tổng Hợp Linh Thư

Doanh nghiệp tại Lào Cai