Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Trại- Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh Ls
Địa chỉ: Số 11/128, đường Phùng Chí Kiên, Khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 11/128, Phung Chi Kien Street, Phu Loc Iv Urban Area, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27-11-2018

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG THỊNH AN PHÁT
Địa chỉ: Số 32, ngõ 1, đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 32, Lane 1, Le Dai Hanh Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN AN LS
Địa chỉ: Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 14, Lane 123, Phai Ve Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV ANH TRẦN LS
Địa chỉ: Số 30, đường Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 30, Ly Thuong Kiet Street, Phu Loc Iv Urban Area, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05/09/2018

Công Ty TNHH Mtv Tm Lạng Sơn
Địa chỉ: Số 1A, ngõ 5, đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 1a, Lane 5, Le Dai Hanh Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-08-2018

Công Ty TNHH Mtv Đăng Khoa Ls
Địa chỉ: Số 67, đường Mỹ Sơn, khối 9, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 67, My Son Street, Khoi 9, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-07-2018

Công Ty TNHH Xnk Ba Nhất
Địa chỉ: Số 05, ngách 3, ngõ 13, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 05, Alley 3, Lane 13, Ngo Quyen Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 16-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp