Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÌNH LẬP

Ngày thành lập: 21/02/2018

Địa chỉ: khu 8, Thị trấn Đình Lập , Huyện Đình Lập , Lạng Sơn
Mã số thuế 4900820940
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đình Lập
Người đại diện Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ N.Đ.diện khu 8, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Điện thoại (025)

    Doanh nghiệp tại Lạng Sơn