Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH HỒNG LIỄU - ĐƠN DƯƠNG

Ngày thành lập: 12/09/2017

Địa chỉ: Số 204, đường 2 Tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ , Huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Mã số thuế 5801347274-004
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đơn Dương
Người đại diện Nguyễn Tiến Đức
Địa chỉ N.Đ.diện Số 204, đường 2 Tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
  • Thu khác
  • Điện thoại 0985857484

    Ngành Đ.ký kinh doanh của CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH HỒNG LIỄU - ĐƠN DƯƠNG

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính