Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đức Trọng

Ngày thành lập: 01-08-2017

Địa chỉ: Mỏ Đá Hùng Vương, Thôn Hiệp Thành 2, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 5801348510
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đức Trọng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Văn Hùng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Bê Tông Đức Trọng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính